KPMG NL 4616

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de KPMG Alumni website is bedoeld voor alle voormalige medewerkers van KPMG Holding N.V. c.q. zijn dochtermaatschappijen. KPMG behoudt zich het recht voor om deelname aan de KPMG Alumni website te weigeren. Internationale KPMG-alumni kunnen met ons contact opnemen via alumni@kpmg.nl. Ook voor andere inlichtingen kun je ons bellen of e-mailen.

Bij aanmelding voor de KPMG Alumni website worden bepaalde persoonsgegevens in de ‘Alumni Database’ opgenomen (het betreft hierbij: naamsgegevens; datum in dienst; datum uit dienst; laatst genoten functie en afdeling bij KPMG). Door aanmelding voor de KPMG Alumni website wordt er mee ingestemd dat deze gegevens zichtbaar zijn voor andere deelnemers aan de KPMG Alumni website.

De getoonde persoonsgegevens zijn opgeslagen in een gegevensbestand bij KPMG, dat gebruikt wordt voor doeleinden verbonden met het Alumni-programma. Het gegevensbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (onder code '1037501'). Indien je bezwaar hebt tegen de opname van je persoonsgegevens in dit gegevensbestand, kun je dit schriftelijk melden aan: KPMG, Marketing, Sales & Communicatie, Postbus 74555, 1070 DB Amsterdam, o.v.v. 'WBP'. De Alumni website van KPMG verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden.