KPMG NL 4699

KPMG benoemt volledig externe Raad van Commissarissen

KPMG heeft op 24 maart jl. de samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen bekend gemaakt. Met deze benoemingen zal de Raad van Commissarissen van KPMG volledig uit externe leden bestaan. De commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De nieuwe Raad van Commissarissen treedt aan met ingang van 1 mei 2015.

Bernard Wientjes is benoemd tot voorzitter, Laetitia Griffith tot vicevoorzitter.

De verantwoordelijkheden van de commissie Publiek Belang behoren tot de taken van de RvC als geheel. De RvC heeft een Audit & Riskcommissie en een Remuneratie & Benoemingscommissie. De RvC bestaat uit vijf leden, waarvan er vandaag vier bekend worden gemaakt:

  • Bernard Wientjes (1943). Wientjes is een ondernemer die meer dan drie decennia leiding heeft gegeven aan zijn familiebedrijf. In 2014 is hij benoemd als leerstoelhouder Ondernemerschap en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij o.a. voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en bestuurslid van Villeroy & Boch.
  • Laetitia Griffith (1965). Griffith is sinds 2012 als staatsraad werkzaam voor de Raad van State. Daarvoor was zij o.a. lid van de Tweede Kamer namens de VVD en werkzaam bij het ministerie van Justitie. Op dit moment is zij tevens onder meer commissaris bij NUON en, als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van VNO-NCW.
  • Steven van Schilfgaarde (1964). Van Schilfgaarde is sinds 2007 bestuurslid van het KPN Ondernemingspensioenfonds. Hij was ad interim CFO en lid van de Raad van Bestuur van KPN. Daarvoor was hij o.a. CEO van Getronics. Van Schilfgaarde is Registercontroller.
  • Jan Maarten Slagter (1969). Slagter is sinds 2014 programmadirecteur van het New Board Program aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarvoor was hij o.a. directeur van de Vereniging van Effectenbezitters en correspondent voor Het Financieele Dagblad in Londen. Op dit moment is hij tevens onder meer lid van de commissie Kapitaalmarkt van de toezichthouder AFM, deze commissie bestaat uit externe experts.

KPMG verwacht voor de zomer een vijfde commissaris aan te kondigen. Deze kandidaat zal een sterk sociaal maatschappelijk profiel hebben met een accent op duurzaamheid.

Jan Hommen, bestuursvoorzitter van KPMG:
"Het afgelopen jaar hebben we een aantal ingrijpende en vergaande veranderingen doorgevoerd om de kwaliteit van onze organisatie en onze governance te verbeteren. De benoeming van deze commissarissen is een zeer belangrijke vervolgstap in de realisatie van het nieuwe governance-model van KPMG. We prijzen ons zeer gelukkig met de commissarissen die wij vandaag presenteren.

Zij vertegenwoordigen ieder afzonderlijk -en in combinatie met elkaar- een breed scala van relevante kennis en waardevolle professionele en bestuurlijke expertise. Onder het gezaghebbende voorzitterschap van Bernard Wientjes, moet de diverse samenstelling van de Raad van Commissarissen garant staan voor een evenwichtig toezicht op de werkzaamheden van KPMG. Ik zou ook graag mijn dank uitspreken aan de huidige commissarissen, allen partners bij KPMG, voor hun inzet en goede werk. Zij treden per 1 mei terug uit de Raad van Commissarissen. Erik Weusten en Dina Aleman blijven in de overgangsperiode beschikbaar om de continuïteit van het toezicht te waarborgen."

De Raad van Commissarissen zorgt voor aanvullende checks and balances in de governance van KPMG op het niveau van de Nederlandse holding (KPMG N.V.). Kwaliteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten van de toezichthoudende taken. De Raad van Commissarissen is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op, en de benoeming en beloning van, de Raad van Bestuur. Daarnaast houdt zij toezicht op het functioneren van het performance management systeem en het daar inbegrepen benoemingsproces van nieuwe partners. De Raad van Commissarissen zal in het Integrated Report verslag doen over de uitvoering van haar rol.

Bernard Wientjes, beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPMG:
"De gehele sector, en KPMG specifiek, staat voor een bijzondere uitdaging. De samenleving wil zien dat accountants hun rol als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer waarmaken. Dat vergt een enorme inspanning, waarbij mijn nieuwe collega's en ik het als een belangrijke opdracht beschouwen daaraan een bijdrage te leveren. De weg die KPMG onder leiding van Jan Hommen is ingeslagen geeft ons het vertrouwen dat de ambitie om van KPMG de norm in de sector te maken, kan worden waargemaakt. Als Raad van commissarissen zullen wij hierbij helpen en de voortgang kritisch volgen, met inachtname van de belangen van alle stakeholders."

Laatste nieuws